Contact

Bestuur

Voorzitter: Wim van Vugt, whvvugt@xs4all.nl
Secretaris: Simon Lagendijk, secretaris@correspondentieschaken.nl
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemeen wedstrijdleider: Jos van Doorn, josccschaak@gmail.com
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl
Communicatie en website: vacature
Algemeen: info@correspondentieschaken.nl

Plaatsingscommissie

René Raijmaekers (voorzitter)
vacature (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Kascommissie

Lid: Alex Koelewijn
Lid: Dirk de Vries
Reservelid: vacature

Aanmelden voor wedstrijden

NBC-wedstrijden bij: Joop Jansen
Landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A t.n.v. Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.

Kopij Nieuwsbrief en Mailings

Kopij voor de Nieuwsbrief of Mailings kunt u sturen naar info@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid en doorgeven wijzigingen in contactgegevens kan op de pagina Leden,
schriftelijk aan het secretariaat:
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers
p/a Jozef Israëlsstraat 13, 2162 CA Lisse
per email: secretaris@correspondentieschaken.nl