Johnny Fluit heeft zijn 2e CCM-norm behaald in 2TAB/VEN/2A. Proficiat, Johnny!

Luc Compagnie heeft zijn 2e CCE-norm in WC22/SF/8. Proficiat, Luc!

Frans Weseman heeft zijn 2e CCE-norm behaald in WS/CCE/A/7. Proficiat, Frans

De Finale NK-2018 is gestart met 19 deelnemers. De naam is hetzelfde als die van het vorige NK, waarin John Stigter NK werd, maar die Finale had NK-2016 moeten heten. John is dan ook NK-2016!

Herman in 't Veld heeft zijn 2e CCE-norm behaald in WS/CCM/B/7. Proficiat, Herman!

Het Rating Toernooi 2020 is gestart met 3 groepen, A, B, en C.

De Voorrondes voor het NK-2020 zijn gestart.

De laatste voorondegroep voor het NK-2018 is afgelopen. Winnaar is Aad Laan en runner-up is Peter Groot. Beide plaatsen zich voor de finale.

Frans Weseman heeft zijn 1e CCM-norm behaald in 2TAB/VEN/2A. Proficiat, Frans!

Aankondiging ICCF World Cup 23. De preliminaries starten op 30-9-2020 met groepen van 7-11 spelers. 40 dagen voor 10 zetten, einddatum 1 mei 2022 (evt. arbitrage).

Pages