Contact

Bestuur

Voorzitter: vacature
Secretaris: vacature
Penningmeester: Jan Vosselman, penningmeester@correspondentieschaken.nl
Algemene wedstrijdleider: Jos van Doorn, josccschaak@gmail.com
Wedstrijdsecretaris: Joop Jansen, jannesnelleke@home.nl
Algemeen wedstrijdleider 2:Ferry Lunek, f.a.lunek@lunekcts.nl

kandidaat bestuursleden: Johan Engelen, Wim van Vugt

Plaatsingscommissie

Rene Raijmaekers (voorzitter)
Ferry Lunek (secretaris)
John Elburg
Henk Schulenberg

Zie ook Reglement Plaatsingscommissie

Kascommissie

Lid: Dirk de Vries
Lid: Arno de Visser
Reservelid: vacature

Aanmelden voor wedstrijden

NBC-wedstrijden bij: Jos van Doorn
Landenwedstrijden bij: Joop Jansen
Aanmelden voor ICCF wedstrijden door: Overmaken van het inschrijfgeld naar bankrekening NL75INGB0001365400, INGBNL2A tnv Nederlandse Bond van Correspondentieschakers, onder vermelding van het gewenste toernooi, en bij webserver toernooien tevens door een email naar Joop Jansen.

Kopij nieuwsbrief

Kopij voor de nieuwsbrief kunt u sturen naar info@correspondentieschaken.nl. Gaarne aanleveren in een Word document en partijen incl. analyses in Chessbase of PGN formaat.

Leden

Aan- of afmelden als lid, doorgeven wijzigingen contactgegevens kan op de pagina Leden
Of schriftelijk of per email aan het secretariaat:
Nederlandse Bond van Correspondentieschakers
Zandzegge 17
5658 BV Eindhoven
info@correspondentieschaken.nl