Finale NK-2018

De Finale NK-2018 is gestart met 19 deelnemers. De naam is hetzelfde als die van het vorige NK, waarin John Stigter NK werd, maar die Finale had NK-2016 moeten heten. John is dan ook NK-2016!